Hvordan få bedre resultater ut fra ChatGPT og Microsoft Copilot

Er du en person som er god til å Google?  Man hører sjeldent noen si: ´´Kan du binge dette?´´. Med introduksjonen av ChatGPT ser man en høy rate av forskjellig terminologi som sprer seg rundt; prompte, chatte, spør botten, etc. Vi foretrekker personlig; ´´Prompts´´, eller ´´Prompte´´. Dersom du ønsker å få bedre resultater av ChatGPT og Microsoft Copilot anbefaler vi å lese videre.

Prompt engineering går ut på å få det beste mulige resultatet ut fra en LLM modell ( ChatGPT, Microsoft Co-pilot, Grok, etc). Se for deg å holde en samtale med Spock fra Startrek. Hvordan ville du vanligvis gått frem? ChatGPT og andre AI-modeller fungerer best når du har denne tilnærmingen. Alt du sier blir tatt på alvor og bokstavelig med et objektivt syn.

Men hvordan får du mest ut av modellen? Her er noen grunnleggende tips for å forbedre prompts:

Vær presis om hva du vil ha

Ved å planlegge formålet med å bruke LLM-modeller som ChatGPT, kan du sikre at du ender opp med bedre resultater. Dersom du ikke er sikker på hva du ønsker, vil trolig ikke ChatGPT heller (høyere grad av hallusinasjoner og egne konklusjoner). Det kan også hjelpe å gjøre det klart hva slags svar som er ønskelig. En fallgruve her er å tenke at modellen brainstormer bedre ved å være upresis, men dette kan enkelt justeres ved å heller skrive: ´´Brainstorm´´, fremfor å være upresis.

Selv om det du ønsker å skrive er komplisert – forsøk å holde det kort og presist. Dersom du ofte skriver lange tekster til venner og de responderer med ´´hæ?´´, vil trolig det samme skje når du forsøker deg på samme metodikk med AI-modeller. Prøv å holde teksten så kort og informativ som mulig.

Hvordan du spør har en betydning

Måten en stiller spørsmål på har en betydning for resultatet, akkurat som i en vanlig samtale. Dersom forespørselen er kompleks, kan det være lurt å sette det opp på en ryddig og klar måte. Hadde du tenkt det var enkelt å lese av en oppskrift på kjeks der det kun var sammenhengende tekst? Det samme prinsippet gjelder her. Lag heller en liste og del opp oppgaver – dette kan variere fra hva slags svar du vil ha! Men en god huskeregel er; jo klarere instrukser, desto bedre blir resultat

Vær forsiktig med ordbruk

Bruk klare og direkte ord. Prøv å unngå kompliserte uttrykk som kan gjøre at AI-modellen misforstår hva du prøver å kommunisere. Gjerne anta at alt må inn med teskje, litt som et barn.

Vær spesifikk

Nøkkelen i å være spesifikk ligger i å absolutt ikke være vag. Istedenfor å skrive: ´´Når er høyann?´´, prøv: ´´Når er høyvann i Oslofjorden den 15. August´´. Ved å gi modellen spesifikk kontekst, krever mindre prosess for å bearbeide input, noe som limiterer risiko for hallusinasjon og feilsvar.

Ekstra – ChatGPT

´´Prompt perfect´´, GPT´s:  Ja. Det finnes GPT´s som hjelper deg med dette også. Istedenfor å kjøpe en premium versjon fra et alternativt nettsted, anbefales det å bruke gratis gpt´s gjennom OpenAI. Disse gir omtrent like bra resultat, og koster ikke ekstra. Merk: Krever at du har betalt versjon av ChatGPT

WebPilot: En GPT som opprinnelig kun er for å søke på internett for å finne oppdatert innformasjon. Baksiden av denne GPTen etter vår erfaring er at den genererer bedre resultater for de fleste prompts. Hvorfor dette skjer? Vi aner ikke! Noen ganger fungerer den ikke helt som den skal; nedetid. VoxScript gir også noe av den samme funksjonaliteten.

Ble dette for enkelt? Les artikkelen vår på avanserte prompteteknikker: https://articonsult.no/2024/03/21/chatgpt-og-copilot-prompting/

Les også på hvordan et Google-selskap tilbyr opptil 3,5 millioner årlig for en ´´Prompt Engineer´´ stilling: https://articonsult.no/2024/03/12/google-selskap-tilbyr-opp-til-3-5-millioner-kroner-arlig-prompt-engineering/ 

For flere tips (OpenAI): https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering/six-strategies-for-getting-better-results

Andre innlegg

Les mer om AI og automatisering 

Book et møte med en rådgiver. 

Våre eksperter står klar til å hjelpe deg. 

 

+47 916 76 880

kontakt@articonsult.no

Andre tjenester ➔