Canada med $2,4 milliarder i AI investeringer

Canada tungt i Tech med nye AI investeringer

Justin Trudeau annonserte nylig at Canada planlegger å bruke 2.4 milliarder dollar i det oppkommende budsjettet for å bygge ut AI. Mange land vier store summer inn i satsinger, trolig for å forbrede seg på en omstilling. I dag har Norge enda ikke annonsert en egen del for AI investeringer – men heller ´´digitale teknologier´´ (videre forklart i artikkelen).

Canadas nylige budsjettendring kommer i kjølvannet av flere annonserte budsjettøkninger innen kunstig intelligens på verdensbasis

Selv om USA enda ikke har annonsert et offentlig budsjett for teknologien, er mulige kontrakter med private selskaper verdsatt til 4.6 milliarder dollar – en tripling fra 2022 til 2023 i følge Times Magazine

Samtidig er 60% av ´´Top tier´´ AI-forskere basert i US landet og private investeringer har nådd 249 milliarder dollar. Kina og Storbritannia kommer inn på topp tre med Israel og Canada etterfølgende – Techopedia

Norges investeringer i AI

Jonas Gahr Støre og Sandra Borch annonserte de nye AI-investeringene 7 September 2023. Pakken inkluderer 1 milliard NOK.  Til tross for ordlyden virker det som at det ikke kun er AI som er snakk om, men ´´Digitale teknologier´´, noe som kan være vagt. Det er hovedsakelig relatert til forskning på tre fasetter:

  1. Forskning innen AIs innvirkning i samfunnet, demokrati, etikk, økonomi, lov, regulering, kunst, kultur, privacy.
  2. Digitale teknologier som inkluderer; kunstig intelligens, digital sikkerhet, ICT, sensorer og kvante teknologi
  3. Forskning innen bruken av digitale teknologier for innovasjon i business og offentlig sektor. Videre applikasjon av kunstig intelligens innen ulike fagområder.

Norges potensielle problem

Kina har i lang tid snakket om deres AI satsinger og viktigheten rundt å dominere markedet. Landet holder den største andelen av AI konferanse publikasjoner på 26.2%. Selv om landet ikke eksplisitt investerer like mye som USA, har top 2000 av selskaper i landet viet til å bruke 40% av R&D (Research & Development) budsjettet til AI. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHE51567623

Norge har i lang tid vært et konkurransedyktig land i teknologi og spisning, spesielt i nisjemarkeder, men holder tilbake med AI. Tidligere kommunikasjon tyder ikke på at Norge anser AI som fremtiden – det reflekteres hvert fall ikke budsjettet.

Forskjellen mellom Canada og Norge

Norge og Canada blir ofte sammenlignet på grunn av deres likheter. Muligens på grunn av deres liberale politikk i Nord-Amerika. Hvordan sammenligner Norge seg med Canada?

I 2023 var Norges offentlige utgifter 1748 milliarder NOK, og med AI-investeringer på 1 milliard NOK, utgjorde dette ca 0,057% av det totale budsjettet. Det er viktig å påpeke at tallene for 2023 er brukt for enkelhetens skyld – Regjeringen

I kontrast investerte Canada 2.4 milliarder dollar i AI, og med et offentlig budsjettert forbruk på 496 milliarder dollar, representerte deres investering omtrent 0,457% av totalbudsjettet. Dette innebærer at Canada investerer omkring 23 ganger mer i AI enn Norge. Det tas forbehold om eventuelle feil i disse kalkulasjonene.

Forskjell i totalt/offentlig budsjett

Canadas offentlige budsjett på 4960 milliarder NOK er betydelig større enn Norges totale kostnadsramme på 1748 milliarder NOK. Differansen her er 3212 milliarder NOK, med forbehold om at denne sammenligningen direkte oversetter USD til NOK og antar at «total kostnad» for Norge kan sammenlignes direkte med Canadas «offentlige bruk».

Canada investerer ikke bare mer i AI i absolutte tall sammenlignet med Norge, men dette beløpet representerer også en større andel av deres offentlige budsjett. Det er viktig å merke seg at selv om disse tallene gir en indikasjon på forskjellene i AI-investeringer og budsjettstørrelser mellom Norge og Canada, er direkte sammenligninger komplisert på grunn av forskjeller i økonomisk struktur, valutakurser og definisjoner av hva som regnes som «investering» eller «offentlig bruk». – Forklaring fra ChatGPT

Hva med private virksomheter?

Når det gjelder integrasjonen av kunstig intelligens (AI) i private virksomheter, viser tall fra Statista at 19% av de norske industribedriftene bruker AI i bedriftsadministrasjon eller ledelse. Detaljhandel leder an med en adopsjonsrate på 28%.

En inngående rapport fra EY avdekker at selv om 40% av norske selskaper har tatt i bruk AI-teknologi, mangler 75% av disse en definert strategi for implementeringen. Dette kan delvis forklare hvorfor 60% rapporterer at de ikke har klart å realisere potensialet som AI tilbyr. Antageligvis på grunn av utilstrekkelig kompetanse og mangel på initiativ.

I en global sammenheng benytter 35% av alle selskaper AI for forretningsorienterte formål. Forskning fra MiT Sloan viser at i USA anvender 50% av bedriftene med over 5.000 ansatte AI, og denne andelen øker til 60% for selskaper med mer enn 10.000 ansatte. Blant Fortune 500-selskapene er det hele 99% som benytter AI, spesielt i rekrutteringsprosesser og ledelse, hvor det rapporteres at AI har potensial til å redusere kostnader med 30%

Det er verdt å merke seg at rapporteringsgraden og nøyaktigheten sannsynligvis er høyere i USA enn i Norge, noe som kan tilskrives forskjeller i landenes størrelse og fokusområder. Denne skjevheten i datainnsamling må tas i betraktning når man vurderer Norges posisjon i forhold til bruk av AI i næringslivet.

Er du en av de nevnte bedriftene som sliter med strategi og implementasjon?

 

Kontakt oss for en uforpliktet prat

 

Interessert i andre artikler om AI?

Les om et potensielt Apple samarbeid: https://articonsult.no/2024/03/19/apple-og-google-…d-gemini-x-apple/ 

Google selskap tilbyr skyhøy lønn som Prompt Engineer: https://articonsult.no/2024/03/12/google-selskap-t…ompt-engineering/

 

Andre innlegg

Les mer om AI og automatisering 

Book et møte med en rådgiver. 

Våre eksperter står klar til å hjelpe deg. 

 

+47 916 76 880

kontakt@articonsult.no

Andre tjenester ➔