USA og Japan: Et nytt AI samarbeid – $110 millioner

AI Nyheter: USA og Japan samarbeid

USA og Japan har lansert en rekke initativer innen AI, kvanteteknologi, semiconductors og annen tech som er på radaren i verdensbildet. Planene ble kunngjort forrige uke av President Biden og Japans statsminister Kishida Fumio i forbindelse med Khishidas besøk i Det Hvite Hus.

Fumio Kishida, Japan’s statsminister, venstre, og USAs President Joe Biden, til høyre, ankommer for en ny nyhets konferanse. Rose Garden Det Hvite Hus Washington, DC, 10. April 2024. (Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg Getty Images)

Lederne bekreftet også engasjement i ormåder som; forsvar, klima, utvikling og humanitære tiltak. Men det var de nye teknologisamarbeidene som stod i sentrum. USA-Japan alliansen utvikler seg til et omfattende globalt partnerskap forankret i innovasjon

AI

Samarbeidet i AI skal inkludere University of Washignton, University of Tsukuba, Carnegie Mellon University og Keio University. Videre skal det støttes av teknologigiganter som NVIDIA, Arm, Amazon og Microsoft, samt japanske selskaper. Samarbeidet har som mål å styrke USA og Japans ledelse innen forskning og utvikling av AI. Prislappen på samarbeidet ligger på rundt 110 millioner dollar.

Landene har også lovet fremtidig samarbeid om standarder for AI-sikkerhet, evalueringer og risikostyringsrammeverk. Dette skal gjøres gjennom opprettelse av nasjonale institutter. USA og Japan har også lovet å sikre transparens rundt AI-generert -og manipulert innhold fra regjeringen (falske videoer). Det ble også lovet teknisk forskning og arbeid for å identifisere og autentisere AI-generte medier fra andre kanaler for å stoppe spredningen av falske nyheter blant annet.

Kvanteteknologi

Kvanteteknologi har vært på radaren i verdensbildet den siste tiden. Synergien mellom kvanteteknologi og AI har lenge vært et omstridt tema grunnet etiske og filosofiske implikasjoner, da det antas denne kombinasjonen kan skape store samfunnsendringer på kort tid.

Kvanteteknologi spiller en viktig rolle i partnerskapet mellom USAs National Institute of Standards and Technology (NSIT) og Japans National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) for å bygge forsyningskjeder.

Det ble også kunngjort et samarbeid mellom University of Chicago, University of Tokyo og Seoul National University for å trene en arbeidsstyrke innen kvantefysikk/tech og styrke konkurranseevnen.

Semiconductors

Flere semiconductor initiativer ble også avslørt. Her gjennom Japans Leading-edge Semiconductor Technology Center (LSTC) og USAs National Semiconductor Tecnology Center. Landene lovet å utforske felles initiativer for forbedringer I arbeidsstyrken.

Videre kunngjordes det andre kommersielle avtaler i skytjenester, telekommunikasjon, batterier, robotikk, bioteknologi, finans, transport, mm. Dette illustrerer hvordan alliansen brer seg utover det offentlige og inn i det private.

Arbeidsstyrke

Fokuset på mennekselig kapital ble også understreket under møtene. Initiativet omhandler utvekslinger innen STEM-utdanning, teknologi pensum, entreprenørprogrammer og talentutveksling.

Spredningen av initiativene viser til et robust samarbeid mellom USA og Japan. Landene ser ut til å være bestemte på strategisk utvikling og utnyttelse av menneskelige ressurser. Begge nasjonene anerkjenner det å bygge økosystemer på tvers av viktige teknologier. Trolig for å styrke konkurranseevnen, økonomisk velstand og nasjonal sikkerhet.

 

Ønsker du å lese på flere AI nyheter? Sjekk ut artiklene våre om

Canadas nye investeringsplaner: https://articonsult.no/2024/04/12/ai-investeringer-i-canada/

Apple og Google samarbeid: https://articonsult.no/2024/03/19/apple-og-google-lufter-ai-samarbeid-gemini-x-apple/

 

Oppsummering av artikkelen:

Hva er det nye teknologisamarbeidet mellom USA og Japan? USA og Japan har lansert en rekke initiativer som fokuserer på fremgang innen AI, kvanteteknologi, halvledere og andre teknologier. Dette inkluderer investeringer, forskning og utvikling, og etablering av nye standarder for teknologibruk og sikkerhet.

Hvilke områder dekker USA-Japans teknologisamarbeid? Samarbeidet dekker en rekke områder, inkludert kunstig intelligens, kvanteteknologi, halvlederproduksjon, samt forskjellige teknologitiltak for forsvar, klimaendringer, utvikling og humanitære prosjekter.

Hva er de økonomiske implikasjonene av AI-samarbeidet mellom USA og Japan? AI-samarbeidet mellom USA og Japan har en prislapp på om lag 110 millioner dollar, og det er satt for å styrke lederskapet i forskning og utvikling av AI i begge land.

Hvordan vil USA og Japan håndtere AI-sikkerhet og transparens? Landene planlegger å samarbeide om standarder for AI-sikkerhet, evalueringer og risikostyring, samt å opprette nasjonale institutter for å sikre åpenhet rundt AI-generert og -manipulert innhold.

Hva er målet med kvanteteknologisamarbeidet? Målet med kvanteteknologisamarbeidet er å utvikle teknologi og trene en arbeidsstyrke som kan håndtere de etiske og samfunnsmessige endringene som forventes som følge av fremveksten av kvanteteknologi.

Hvordan vil samarbeidet påvirke halvlederindustrien? USA og Japan tar sikte på å forbedre og forsterke halvlederproduksjonen gjennom felles initiativer som sikrer teknologisk innovasjon og forbedringer i arbeidsstyrken.

Hva innebærer fokuset på menneskelig kapital i dette partnerskapet? Fokuset på menneskelig kapital innebærer å fremme utvekslinger innen STEM-utdanning, teknologikurs, entreprenørprogrammer og talentutveksling for å bygge opp nødvendig kompetanse og innovasjonsevne.

Hvordan vil dette samarbeidet forme fremtiden for teknologi og innovasjon? Gjennom dette samarbeidet håper USA og Japan å styrke sine teknologiske økosystemer, øke konkurranseevnen, sikre økonomisk vekst og styrke nasjonal sikkerhet.

Andre innlegg

Les mer om AI og automatisering 

Book et møte med en rådgiver. 

Våre eksperter står klar til å hjelpe deg. 

 

+47 916 76 880

kontakt@articonsult.no

Andre tjenester ➔