Salgsbetingelser.

Salgsbetingelser for bestilling av våre tjenester.

1. Betaling og Fakturering
Standard betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato.For spesialavtaler kan andre betalingsfrister avtales.

2. Kursbestillinger
Kursdeltakelse blir fakturert ved registrering. Registrering er bindende ved påmelding.

For utvalgte kurs tilbyr vi «no cure – no pay». Dette betyr at deltakerne får dekket kursavgiften hvis ikke kurset står til forventningene. Hvilke kurs dette gjelder er kommunisert tydelig ved bestilling. Dette betalingsfritaket gjelder under betingelsen av at kunden deltar i et oppfølgingsmøte arrangert av ARTI Consult. Kunder som ønsker å benytte seg av No Cure, No Pay-ordningen, må sende en skriftlig anmodning innen 5 dager etter deltakelse på kurs. Informasjonen samlet i disse møtene vil bli brukt konstruktivt for å forbedre og tilpasse våre tjenester.

Avbestilling kan skje under følgende betingelser:
Full refusjon ved avbestilling senest 2 måneder før kursstart.
Ved avbestilling mindre enn 2 måneder, men senest 14 dager før kursstart, tilbys overføring av kursavgiften til et senere kurs.
Avbestilling senere enn 14 dager før kursstart gir ikke rett til refusjon, men en kollega kan overta plassen.
Ved avlysning av kurs fra ARTI Consult AS sin side, har deltakerne rett på full refusjon av kursavgiften eller en kredittnotering for et fremtidig kurs.

3. Konsulenttjenester / Rådgivning
Konsulentprosjekter faktureres etter avtale.
Ved større oppdrag kan det faktureres fortløpende ved hver månedsslutt for å sikre oversikt og redusere kredittrisiko.

4. Inndriving- og inkassoprosedyrer
Fordringer som ikke er betalt innen 14 dager etter forfall vil motta et inkassovarsel.
Kravet vil deretter bli sendt til inkasso etter ytterligere 14 dager.
Ved forsinket betaling vil det påløpe en forsinkelsesrente på 2% per måned fra den opprinnelige forfallsdatoen.

5. Inkasso
Saker vil automatisk bli sendt til inkasso i henhold til retningslinjene gitt ovenfor, vanligvis minst 1 måned etter den opprinnelige forfallsdatoen.
Forslag om ytterligere betalingsutsettelse når saken allerede er sendt til inkasso, vil ikke bli vurdert.