Microsoft Copilot.

Kunstig intelligens i programmene du bruker hver dag.

Bruker du Word, Excel, PowerPoint eller andre Microsoft-programmer?

Tenk deg å halvere tiden det tar å sette opp presentasjoner, jobbe med regneark eller utforme e-poster. Alt dette og mer er mulig med Microsoft Copilot, og vi er her for å vise deg hvordan – alt mens den opprettholder høy grad av sikkerhet og personvern. Dette vil fundamentalt endre hvor effektivt man kan benytte Office-produktene.

Gratis kartlegging

Før dere velger å ta i bruk Copilot, bør dere vurdere behov, bruk og sikkerhet, og det må gjøres en liten teknisk implementering. Vi tilbyr en gratis workshop hvor vi blant annet diskuterer:

 • Analyse av dagens bruk av Microsoft 365 i din virksomhet.
 • Identifisering av prosesser som har potensial for automatisering.
 • Gjennomgang av sikkerhetsforpliktelser og strategier.
 • Valg av mest hensiktsmessige lisensalternativer.

Etter kartlegging får du:

 • Sammenfattende rapport med konkrete tiltak for implementering av Microsoft Copilot.
 • En klar oversikt over forventede kostnader.

Implementering

Før dere velger å ta i bruk Copilot, bør dere vurdere behov, bruk og sikkerhet, og det må gjøres en liten teknisk implementering.

Implementering inkluderer:

 • Kartlegging av Microsoft 365 miljø
 • Klargjøring for søk og generering – just enough information
 • Pilot-testing med superbrukere
 • Aktivere funksjoner og tildele Copilot-lisenser
 • Utvikle retningslinjer for bruk av Copilot
 • Opprette kompetansesenter for Copilot
 • Brukeropplæring

Opplæring

God opplæring av de ansatte er en forutsetning for å kunne dra nytte av ny teknologi. Vi setter sammen et skreddersydd opplæringsprogram for hver enkelt bedrift, og tilpasser oss deres ønsker og krav. Vi tilbyr både kurs, workshops, video og bistand til opprettelse av databaser med opplæringsmoduler for nye og eksisterende ansatte. 

Drift

For å sikre at Copilot fungerer optimalt for dere har vi ulike driftspakker som settes sammen for å passe deres unike behov og problemstillinger. Ved å ta i bruk våre driftsplaner som inkluderer alt fra kundeservice til sikkerhetsoppdateringer sørger vi for at din bedrift får maksimal avkastning på investeringen i Copilot.

Hva sitter du igjen med?

Etter gratis kartlegging får du tilsendt en utfyllende rapport fra en av våre rådgivere. Rapporten vil inneholde vår vurdering, og en anbefaling om Copilot kan være en god investering for din bedrift. 

Gratis kartlegging.

Tenk deg å halvere tiden det tar å sette opp presentasjoner, jobbe med regneark eller utforme e-poster. Alt dette og mer er mulig med Microsoft Copilot, og vi er her for å vise deg hvordan.

Forespør gratis kartlegging:

Få tilsendt gratis rapport etter kartlegging.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan Microsoft Copilot hjelpe min bedrift?

Copilot kan hjelpe med å automatisere rutineoppgaver, generere innhold, analysere data og forbedre samarbeid, noe som frigjør tid og ressurser for mer strategiske oppgaver.

Hvilke Microsoft 365-applikasjoner fungerer med Copilot?

Copilot fungerer med flere Microsoft 365-applikasjoner, inkludert Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams, og integreres sømløst for å forbedre brukeropplevelsen.

Hvordan sikrer Copilot datasikkerhet og personvern?

Copilot er bygget med Microsofts strenge sikkerhets- og personvernstandarder, og sikrer at all data håndteres på en sikker og konfidensiell måte.

Hva slags støtte tilbyr dere for Copilot-brukere?

Vi tilbyr omfattende støtte, inkludert teknisk hjelp, brukeropplæring og regelmessige oppdateringer for å sikre at du får mest mulig ut av Copilot.

Hvordan starter vi prosessen med å implementere Copilot?

Ta kontakt med oss for en konsultasjon. Vi vil diskutere dine behov og demonstrere hvordan Microsoft Copilot kan transformere arbeidsflyten i din organisasjon.